Διάγνωση με Τριχοσκόπηση

Διάγνωση με Τριχοσκόπηση

 

Η Τριχοσκόπηση αποτελεί την πλέον σύγχρονη διαγνωστική εξέταση που εκμηδενίζει το ενδεχόμενο εσφαλμένης διάγνωσης. Αποτελεί το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης και την ανάκτηση της πυκνότητας των μαλλιών. Αυτό οφείλεται στο ότι, μέσω της διενέργειας Τριχοσκόπησης, μπορούν να ανιχνευθούν τα πραγματικά αίτια της Τριχόπτωσης.

 

  • Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της Τριχόπτωσης
  • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου εσφαλμένης διάγνωσης σε σχέση με τα αίτια που ανιχνεύει 
  • Ενδελεχής διερεύνηση των χαρακτηριστικών των τριχοθυλακίων και της ποιότητας των τριχών
  • Επεξεργασία της βάσης των δεδομένων των ασθενών, μέσω εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος
  • Εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης
  • Επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας θεραπείας
  • Παραμετροποίηση της θεραπείας, όταν χρειάζεται
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδιασμό της μεταμόσχευσης μαλλιών

 

Κατά τη διάρκεια της Τριχοσκόπησης, χρησιμοποιείται ένα δερματοσκόπιο πολωμένου φωτός. Μέσω αυτού, διερευνώνται λεπτομερώς το πάχος των τριχών, ο αριθμός, η πυκνότητα, η ποιότητα και γενικά η κατάσταση της υγείας των τριχοθυλακίων ανά τετραγωνικό εκατοστό της κεφαλής. Επίσης, εντοπίζεται η ύπαρξη τυχόν βλαβών στη ρίζα της τρίχας, στην επιδερμίδα, καθώς και στα αιμοφόρα αγγεία πέριξ των τριχοθυλακίων.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και αναλύονται, μέσω ενός εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος. Μάλιστα, διατηρείται ένας πλήρης φάκελος όπου περιέχονται οι τριχοσκοπικές μελέτες κάθε περιστατικού. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης της Τριχόπτωσης και στοιχειοθετείται έγκυρη, έγκαιρη, σαφής και ακριβής διάγνωση.

 

Επαναληπτική Τριχοσκόπηση και Επαναξιολόγηση της Θεραπείας

 

Η συγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδος επιτρέπει την εκπόνηση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά, ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα.

 

Έπειτα από 3 ή 6 μήνες περίπου μετά το οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, διεξάγεται εκ νέου Τριχοσκόπηση. Έτσι, επανεκτιμάται η κατάσταση της υγείας των τριχοθυλακίων και αποκτάται μία σφαιρική εικόνα της δράσης του θεραπευτικού σχήματος. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να συσταθεί παραμετροποίηση της θεραπευτικής αγωγής, ούτως ώστε να διεγερθεί η τριχοφυΐα και να αντιμετωπιστεί η Τριχόπτωση.

 

Η σημασία της Τριχοσκόπησης στη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

 

Η Τριχοσκόπηση συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE. Με κάθε επαναληπτική Τριχοσκόπηση, μπορούμε να προσδιορίσουμε με πλήρη ακρίβεια την έκταση της δότριας περιοχής από την οποία μπορούν να εξαχθούν τριχοθυλάκια. Συν τοις άλλοις, υπολογίζεται με ακρίβεια ο αριθμός των τριχοθυλακίων που τίθενται προς μεταμόσχευση.

 

Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα τριχοθυλάκια που θα τοποθετηθούν στις αραιωμένες περιοχές. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πυκνότητα των μαλλιών. Επίσης, μετρώνται ξανά τα τριχοθυλάκια που μεταφέρθηκαν στις πάσχουσες περιοχές και ελέγχεται ο αριθμός όσων επαναφύτρωσαν.