DNA και Τριχόπτωση

Η διατάραξη του κύκλου ζωής της τρίχας οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Εκείνο βέβαια που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την αραίωση των μαλλιών είναι η γενετική προδιάθεση.

 

Αυτό σημαίνει ότι εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο εκφράζονται συγκεκριμένα γονίδια βαθμιαία εξασθενούν τα τριχοθυλάκια. Τα γονίδια εκφράζονται διαφορετικά μεταξύ των ατόμων. Αυτό αποτελεί και τον πρωταρχικό λόγο που δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με παρόμοιο τρόπο στις θεραπείες.

 

  • Γενετικές Εξετάσεις Ακριβείας για την Τριχόπτωση
  • Εντοπισμός της προδιάθεσης εμφάνισης Τριχόπτωσης
  • Αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της Τριχόπτωσης
  • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού προηγήθηκε η αποκωδικοποίηση του DNA, πλέον, μπορούμε να γνωρίζουμε την έκφραση χιλιάδων γονιδίων και να αποκτήσουμε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που απαρτίζουν τον ατομικό βιολογικό προγραμματισμό του ατόμου. Στην κλινική πράξη, αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε αυστηρά εξατομικευμένες θεραπευτικές αγωγές.

 

Ιατρική Ακριβείας

 

Η Ιατρική Επιστήμη, μετα την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA και τη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων, έχει αλλάξει σελίδα. Πλέον, σε κλινικό επίπεδο, μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το βαθμό προδιάθεσης ή τα αίτια έκφρασης οποιασδήποτε βιοχημικής εκτροπής (νοσηρότητας).

 

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελείται από τρία στάδια.

 

Το πρώτο αφορά στη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων (Εξετάσεις DNA) ή και Ειδικών Μεταβολικών Εξετάσεων.

 

Μέσω της διενέργειας ενός Μεγάλου Γονιδιακού Τεστ (Trichoscopy Skin Panel), υπερεξειδικευμένου στις περιπτώσεις Τριχόπτωσης, εντοπίζεται το γονιδιακό υπόβαθρο της νόσου. Αναλύονται 2437 πολυμορφισμοί (SNPs), 860 γονίδια και 136 παθήσεις, που σχετίζονται με τα Δερματολογικά Νοσήματα. Έτσι, ανιχνεύονται:

 

  • Οι ακριβείς μηχανισμοί έκφρασης της Τριχόπτωσης, όταν αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί
  • Η προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν Τριχόπτωση

 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα σάλιου και διενεργείται μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

 

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τη «μετάφραση» (μεταφραστική ιατρική), με την ερμηνεία δηλαδή των αποτελεσμάτων.

 

Η γνώση της γενετικής προδιάθεσης του καθενός να εμφανίσει Τριχόπτωση καθιστά εφικτή την εκπόνηση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου, που αποβλέπει στην πρόληψη της έκφρασης της νόσου.

 

Ομοιοτρόπως, η αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της νόσου συμβάλλει στην αποτελεσματική, πλήρως στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της Νόσου, μέσω της διαμόρφωσης Αυστηρά Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Σχημάτων.

 

Ιατρική Ακριβείας – Εξατομικευμένη Φαρμακευτική Αγωγή μετά από το Γονιδιακό Τεστ

 

Το τρίτο και τελευταίο βήμα αφορά πλέον στην αυστηρά εξατομικευμένη θεραπευτική κατεύθυνση.

 

Στη Σύγχρονη Ιατρική Πραγματικότητα, στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, όλες οι προηγούμενες μεθοδολογίες, που βασίζονταν σε γενικευμένα θεραπευτικά σχήματα (το ίδιο για όλους), θεωρούνται παρωχημένες.

 

Με τη βοήθεια του Γονιδιακού Ελέγχου, ανευρίσκονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές ουσίες για κάθε άτομο, δηλαδή οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός. Έτσι, ο ασθενής δεν πειραματίζεται, μέχρις ότου να μπορέσει να βρει τη σωστή αγωγή για την περίπτωση του.

 

Οι ασθενείς μπορούν πλέον να λαμβάνουν Ακριβείς Θεραπείες. Αυτές αφορούν στη διά του στόματος χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με τριχογενετικές ιδιότητες, βασιζόμενες στο DNA μας.

 

Οι ποσότητες των φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται διαφοροποιούνται, διότι εξατομικεύονται αυστηρά με βάση το DNA του καθενός.

 

Οι θεραπείες αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, καθώς:

 

  • Προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ίαση. Άρα, το θεραπευτικό όφελος των ασθενών μεγιστοποιείται.
  • Περιορίζουν το χρόνο αποθεραπείας.
  • Μειώνουν τις περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες σε σχέση με τα θεραπευτικά σχήματα του παρελθόντος.