DNA και Τριχόπτωση

DNA & Τριχόπτωση

 

Η Τριχόπτωση ενδέχεται να εκδηλώνεται ως σύμπτωμα μίας υποκείμενης διαταραχής του οργανισμού, που χρήζει άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η Θεραπεία όμως της Τριχόπτωσης είναι αδύνατον και απαγορευτικό να είναι ίδια για όλους.

 

Η διατάραξη του κύκλου ζωής της τρίχας οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Εκείνο βέβαια που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την αραίωση των μαλλιών είναι η γενετική προδιάθεση.

 

Αυτό σημαίνει ότι εξαιτίας της ύπαρξης συγκεκριμένων γονιδίων βαθμιαία εξασθενούν τα τριχοθυλάκια. Τα γονίδια αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ των ατόμων. Αυτό αποτελεί και τον πρωταρχικό λόγο που δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με παρόμοιο τρόπο στις θεραπείες.

 

Συνεπώς, η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης, που βασίζεται στο DNA μας, είναι εκείνη που εγγυάται αποδεδειγμένα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

  • Ολοκληρωμένη Αιτιολογική Προσέγγιση της Τριχόπτωσης
  • Γενετικές Εξετάσεις Ακριβείας για την Τριχόπτωση
  • Εξατομικευμένα Συνδυαστικά Πρωτόκολλα
  • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές
  • Οριστικά & Φυσικά Αποτελέσματα, με απόλυτη ασφάλεια

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού προηγήθηκε η αποκωδικοποίηση του DNA, πλέον, μπορούμε να γνωρίζουμε την έκφραση χιλιάδων γονιδίων και να αποκτήσουμε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που απαρτίζουν τον ατομικό βιολογικό προγραμματισμό του ατόμου. Στην κλινική πράξη, αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε αυστηρά εξατομικευμένες θεραπευτικές αγωγές.

 

Ιατρική Ακριβείας και Γενετικά Τεστ

 

Αυτή η δυνατότητα ανίχνευσης του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει οδηγήσει στη μετάβαση της Ιατρικής σε μία νέα εποχή, στην Ιατρική Ακριβείας. Πρόκειται για την πιο Σύγχρονη Ιατρική Προσέγγιση παγκοσμίως, που αποβλέπει στη λεπτομερή ανίχνευση των πραγματικών αιτιών των Παθολογικών Καταστάσεων και των Νοσημάτων, μέσω της διενέργειας Εξετάσεων Υψηλής Ακριβείας.

 

Στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, οι διαθέσιμες τεχνολογίες της κλινικής γενετικής συμπεριλαμβάνουν τόσο την αλληλούχιση καθορισμένων γονιδίων του DNA με κλινικά σημαντική πληροφορία, όσο και το επιγενετικό προφίλ του κάθε οργανισμού.

 

Πλέον, μπορεί να διενεργηθεί Μεγάλο Γενετικό Τεστ (Trichoscopy Skin Panel), υπερεξειδικευμένο στις περιπτώσεις Τριχόπτωσης. Μέσω αυτού, αναλύονται 2437 πολυμορφισμοί (SNPs), 860 γονίδια και 136 παθήσεις, που σχετίζονται με τα Δερματολογικά Νοσήματα και τη γήρανση του δέρματος. Έτσι εντοπίζονται:

 

Η πιθανότητα εμφάνισης Τριχόπτωσης, μετέπειτα στη ζωή του ατόμου, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης.

 

Οι ακριβείς μηχανισμοί έκφρασης της Τριχόπτωσης, όταν αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί.

 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα σάλιου και διενεργείται μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

 

Οι πιο Σύγχρονες Θεραπείες για την Τριχόπτωση

 

Εφόσον γνωρίζουμε επακριβώς τις αιτίες του προβλήματος, είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε, με τις πιο Σύγχρονες και Αποτελεσματικές Θεραπείες, που συμβάλλουν στη σωστή αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης.

 

Με βάση τα ακριβή διαγνωστικά ευρήματα που προκύπτουν από το Γενετικό Τεστ, μπορούν να προταθούν, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Ιατρικές Ειδικότητες, Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Σχήματα (Ιατρική Ακριβείας). Οι θεραπείες αυτές εξατομικεύονται με βάση το DNA του καθενός.

 

Μέσω της διενέργειας του Trichoscopy Skin Panel, εντοπίζονται οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός και συνδυάζονται στο πλαίσιο μίας Αυστηρά Εξατομικευμένης Θεραπευτικής Αγωγής, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος ανά περίπτωση.

 

Η θεραπεία για τον κάθε ασθενή διαφοροποιείται, διότι προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και εξατομικεύεται αυστηρά με βάση το DNA του καθενός. Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση χρόνου και κόστους, εν αντιθέσει με οποιαδήποτε άλλα «τυφλά» θεραπευτικά σχήματα.

 

Οι συγκεκριμένες Θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 

  • Ενδυνάμωση τριχοθυλακίων με τοπική χορήγηση Φαρμακευτικών Ουσιών
  • Φωτοθεραπεία LED
  • Αυτόλογη Μεσοθεραπεία μαλλιών με Αυξητικούς παράγοντες
  • Εξατομικευμένη Φαρμακευτική Αγωγή μετά από Εξετάσεις Ακριβείας
  • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE

 

Με Εξατομικευμένες, λοιπόν, Ιατρικές αγωγές, μπορούμε να επεμβαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε πλήρως στοχευμένα τις κάθε είδους ανισορροπίες.

 

Τα κλινικά αποτελέσματα χρήσης τέτοιων Ιατρικών Πρωτοκόλλων, τα τελευταία 20 έτη, είναι παραπάνω από ικανοποιητικά, με ποσοστά βελτίωσης και επαναρρύθμισης του οργανισμού άνω του 90%.

 

Σταδιακά, με αυτές τις σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους, διεγείρεται η τριχοφυΐα. Οι τρίχες γίνονται πιο δυνατές και ανθεκτικές. Η Τριχόπτωση μπορεί να αναστραφεί και σταδιακά είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η πυκνότητα και υγεία των μαλλιών.

 

Τα αποτελέσματα είναι φυσικά και διαρκούν εφ’ όρου ζωής!!