Συνδυασμός Μεταμόσχευσης FUE και Μεθόδου STRIP (FUT)

Συνδυασμός Μεταμόσχευσης FUE και Μεθόδου STRIP (FUT)

 

H Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί την πλέον δημοφιλέστερη και ευρύτερα εφαρμοζόμενη μέθοδο ποσοτικής αποκατάστασης της Τριχόπτωσης. Η εφαρμογή της προϋποθέτει ευρεία γνώση, άρτια χειρουργική ικανότητα, άριστη εκπαίδευση, δημιουργική αντίληψη, προηγμένη τεχνογνωσία και αδιάλειπτη ενημέρωση όσον αφορά στις εξελίξεις των τεχνικών και των εργαλείων.

 

Οι δύο βασικότερες μέθοδοι μεταμόσχευσης μαλλιών είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE και η Μέθοδος STRIP (FUT). Οι δύο συγκεκριμένες τεχνικές διαφέρουν μόνο ως προς τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται και παρασκευάζονται τα μοσχεύματα. Ειδάλλως, τα στάδια τοποθέτησης των τριχοθυλακίων στις περιοχές αραίωσης είναι παρόμοια και στις δύο μεθόδους.

 

Η σπουδαιότητα του συνδυασμού των δύο τεχνικών Μεταμόσχευσης Μαλλιών

 

Η αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης αποκλειστικά και μόνο με μία τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών, είτε αυτή είναι η FUE είτε η FUT, προσφέρει δυστυχώς ανεπιτυχή αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή μίας τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών αδυνατεί να καλύψει επαρκώς όλες τις περιπτώσεις.

 

Ο καθένας μας αποτελεί μία μοναδική οντότητα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση την υιοθέτηση μίας εξατομικευμένης προσέγγισης στο πρόβλημα του κάθε ατόμου. Οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα χρειάζεται εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

 

Σκεφτείτε κάποιον που πάσχει από Αρτηριακή Υπέρταση. Στα φαρμακεία της χώρα μας, διατίθενται ποικίλες φαρμακευτικές ουσίες και πολλά, διαφορετικά εμπορικά σκευάσματα για τη ρύθμιση της Αρτηριακής Πίεσης. Δεν υπάρχει, λοιπόν, το ένα και θαυματουργό φάρμακο, διότι οι ανάγκες του καθενός διαφοροποιούνται.

 

Ο αρμόδιος γιατρός αξιολογεί όλα τα δεδομένα και συνυπολογίζει την ενδεχόμενη υποκειμένων νοσημάτων, ούτως ώστε να προβεί στην επιλογή του καταλληλότερου φαρμάκου για τον ασθενή ή στο συνδυασμό φαρμάκων.

 

Παρόμοια στρατηγική εφαρμόζεται και στα περιστατικά Τριχόπτωσης. Ένα νεαρός ηλικίας 20 ετών με σγουρά μαλλιά, που εμφανίζει αραίωση των μαλλιών του στη μπροστινή γραμμή, διαφέρει από έναν εξ ολοκλήρου φαλακρό άνδρα 45 ετών με ίσια μαλλιά.

 

Για τους παραπάνω λόγους, δεν βασιζόμαστε στην εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο μίας μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών, επειδή μονάχα αυτή ξέρουμε να κάνουμε. Πραγματοποιούμε ανεξαιρέτως όλες τις τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

 

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε ακριβέστερα έγκειται στο συνδυασμό των τεχνικών FUE και FUT, πάντα όμως για την μεταφορά τριχοθυλακίων και όχι μοσχευμάτων. Μέσω του συνδυασμού των δύο συγκεκριμένων μεθόδων, διευρύνεται η δότρια περιοχή.

 

Έτσι, παρέχονται περισσότερα τριχοθυλάκια σε σύγκριση με όσα θα μπορούσε να προσφέρει η εφαρμογή μίας τεχνικής. Ο συνδυασμός των δύο τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών συνηγορεί στην κάλυψη των μειονεκτημάτων κάθε τεχνικής και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της.

 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ποιες θεραπευτικές μέθοδοι είναι οι αποτελεσματικότερες για κάθε ασθενή ξεχωριστά, κατόπιν της διενέργειας Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εξετάσεων. Έπειτα από μία ακριβή και εμπεριστατωμένη διάγνωση, αποκτούμε πλήρη γνώση των αιτιών του εκάστοτε προβλήματος.

 

«Ζυγίζοντας» τα υπέρ και τα κατά οποιασδήποτε θεραπευτικής μεθόδου, επιλέγουμε την πλέον καταλληλότερη θεραπεία για το κάθε άτομο, με γνώμονα τις διαφορετικές του ανάγκες.

 

Έτσι, προσφέρουμε μία εξατομικευμένη λύση, προς όφελος των ασθενών μας. Με αυτές τις μεθόδους, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των δαπανών θεραπείας.

 

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες, ελεγμένες και εξατομικευμένες θεραπείες, μπορούμε να επεμβαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε πλήρως στοχευμένα την Τριχόπτωση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν υψηλής αισθητικής αποτελέσματα και οι ασθενείς να απαλλαχθούν από την Τριχόπτωση όχι προσωρινά, αλλά για όλη τους τη ζωή.