Διεθνής Εταιρεία Πεπτιδίων

Η Διεθνής Εταιρεία Πεπτιδίων αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ομάδα. Ο σκοπός για τον οποίο έχει ιδρυθεί είναι η ενσωμάτωση επαγγελματιών. Επαγγελματίες που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις σωστές κατευθυντήριες οδηγίες για την ανεύρεση βιβλιογραφίας όσον αφορά τη δράση των πεπτιδίων.

 

Τα πεπτίδια είναι σύνθετα μόρια που απαρτίζονται από δύο ή περισσότερες αλυσίδες αμινοξέων και υπάρχουν φυσιολογικά στον οργανισμό μας. Τα αμινοξέα είναι τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών. Κατ’ ουσίαν, τα πεπτίδια είναι οργανικές ενώσεις που συνδέονται μεταξύ τους και τοποθετούνται με μια συγκεκριμένη σειρά. Είναι μία ομάδα φυσικών και συνθετικών αμινοξέων χάρη στις οποίες επιτελείται πλήθος βιολογικών δραστηριοτήτων. Τα περισσότερα πεπτίδια που εντοπίζονται στο σώμα μας θεωρούνται προϊόντα γονιδιακής έκφρασης.

 

Η Διεθνής Εταιρεία Πεπτιδίων, λοιπόν, απαρτίζεται από αρμόδιους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες, προκειμένου να τεκμηριωθεί επαρκώς το γεγονός ότι τα πεπτίδια μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση θεραπευτικών  πρωτοκόλλων. Επιπλέον, παρέχονται σαφείς πληροφορίες για το ποια είναι η κατάλληλη δοσολογία πεπτιδίων, για τις ενδείξεις τους, καθώς και για το κατά αν αυτά έχουν εγκριθεί και διατίθενται στη φαρμακευτική αγορά.

 

Τα πρώτα εργαστήρια της Διεθνούς Εταιρείας Πεπτιδίων, που διενεργήθηκαν, βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση από την Αμερικάνικη Ακαδημία Αντιγήρανσης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να τεθούν τα απαραίτητα θεμέλια για την ανάπτυξης της Διεθνούς Εταιρείας Πεπτιδίων. Έχουν προσδιοριστεί 7.000 πεπτίδια και θα ανιχνευθούν ολοένα και περισσότερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται το έναυσμα στη Διεθνή Εταιρεία Πεπτιδίων να σημειώνει ταχεία και αδιάλειπτη ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογών της.

 

Έτσι, οι κλινικοί ιατροί μπορούν να βοηθηθούν αποτελεσματικά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τη χορήγηση πεπτιδίων στους ασθενείς τους, για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς. Η Διεθνής Εταιρεία Πεπτιδίων αποτελεί μία έγκυρη πηγή γνώσης και ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τη δράση των πεπτιδίων στον τομέα της Ιατρικής επιστήμης.

 

Τα πεπτίδια είναι ζωτικής σημασίας για πλήθος φυσιολογικών διεργασιών κι έχουν εγκριθεί από όλους τους τομείς της Ιατρικής. Μπορούν να δράσουν ως θεραπευτικά μόρια από μόνα τους ή να αποτελέσουν τη βάση για τη σύνθεση νέων φαρμάκων. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι μέγιστης επιστημονικής σπουδαιότητα για τους ερευνητές, που στρέφουν το ενδιαφέρον στη μελέτη των πεπτιδίων και ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδράμουν στη δημιουργία νέων φαρμάκων, καθώς και τη βιολογική ποικιλομορφία και τους μηχανισμούς δράσης αυτών σε μια σωρεία παθήσεων. Διερευνούν, εν ολίγοις, τους πολύπλοκους ρόλους που διαδραματίζουν τα πεπτίδια σε τομείς που συνδέονται άρρηκτα με την υγεία και τη ζωή μας.