Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO

 

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001, και παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την λειτουργία του.

 

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας,  το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρησης της.

 

Καθημερινά αποδεικνύουμε στους ασθενείς μας ότι παρέχουμε με συνέπεια και αξιοπιστία ποιοτικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα, η στελέχωσή του Οργανισμού με εκπαιδευμένο Ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, έχουν καθιερώσει τη Μονάδα μας ως μία από τις πλέον αξιόπιστες.

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω Προτύπων, προβλέπεται η συνεπής εφαρμογή των διαδικασιών και η τήρηση των περιβαλλοντικών μας δεσμεύσεων, η λειτουργία ενός σωστού συστήματος υγιεινής και η εφαρμογή Ιατρικών Πρωτοκόλλων με τα οποία διασφαλίζονται βέλτιστες πρακτικές σύμφωνες με τα ισχύοντα διεθνή Ιατρικά επιστημονικά πρότυπα.

 

Η πιστοποίηση του ΙΑΤΩΡ δηλώνει την δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας με συνέπεια και ήθος στις απαιτήσεις των ασθενών μας.

A4M MMI ISO