Αιμαγγειώματα σε παιδιά

Τι είναι τα Παιδικά Αιμαγγειώματα

 

Τα αιμαγγειώματα σε παιδιά αποτελούν αγγειακές βλάβες του υποδόριου ιστού. Πρόκειται για μία συλλογή πλεοναζόντων αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα, τα οποία οφείλονται στον ταχύ πολλαπλασιασμό των κυττάρων που φυσιολογικά σχηματίζουν τα αιμοφόρα αγγεία.

 

Οι δερματικές αυτές αλλοιώσεις αποτελούνται, επί της ουσίας, από μικρά ή μεγαλύτερα αγγεία, τα οποία είναι δυσπλαστικά. Εμφανίζουν, δηλαδή, ανωμαλία στην κατασκευή τους και στη λειτουργικότητά τους.

 

Μπορούν να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, όπως στον κορμό και τα άκρα. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά αναπτύσσονται στο κεφάλι, το λαιμό, τα χέρια και τα πόδια.

 

Περίπου πάνω από το 50% των αιμαγγειωμάτων είναι επιφανειακά κι έχουν κόκκινο χρώμα. Τα υπόλοιπα, δεν αποκλείεται, να είναι χρώματος μπλε και βαθύτερα ή να εμφανίζονται ταυτόχρονα και επιφανειακά και βαθύτερα.

 

Τα αιμαγγειώματα συνήθως παρουσιάζονται τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του βρέφους και αυξάνονται ραγδαία κατά τη βρεφική ηλικία. Τα περισσότερα αιμαγγειώματα, μάλιστα, αναπτύσσονται πλήρως, όταν το παιδί συμπληρώσει το πρώτο έτος της ζωής του και στην παιδική ηλικία αρχίζει σταδιακά η συρρίκνωση τους και τελικά η υποχώρηση τους. Στο σημείο, όμως, που βρισκόταν το αιμαγγείωμα, παραμένει συνήθως μια μικρή ουλή.

 

Τύποι των Αιμαγγειωμάτων σε παιδιά

 

Με γνώμονα το βάθος επέκτασης των αιμαγγειωμάτων στο δέρμα, αυτά διακρίνονται σε επιπολής, σε εν τω βάθει και σε μικτά.

 

Τα επιπολής αιμαγγειώματα εμφανίζονται στην εξωτερική στιβάδα του δέρματος, ενώ στα εν τω βάθει αιμαγγειώματα,  η συλλογή των αγγείων γίνεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, στο λίπος. Τα μικτά αιμαγγειώματα αποτελούν ένα συνδυασμό επιφανειακού και βαθέος αιμαγγειώματος.

 

Πιθανές επιπλοκές των Αιμαγγειωμάτων

 

Τα αιμαγγειώματα μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές σε διάφορες ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Ενδέχεται, επίσης, να αιμορραγήσουν και να προκαλέσουν μόλυνση.

 

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες η θέση εμφάνισης του αιμαγγειώματος επιφέρει την ανάπτυξη κάποιας λειτουργικής διαταραχής. Οι περιπτώσεις όγκων που παρουσιάζονται στο άνω βλέφαρο και πιέζουν τον οφθαλμικό βολβό αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.

 

Επίσης, αιμαγγειώματα, που αναπτύσσονται σε περιοχές πέριξ του οφθαλμού, παρεμποδίζουν το συγχρονισμό των οπτικών αξόνων των ματιών, με επακόλουθο να προκύψουν προβλήματα στην όραση.

 

Τα αιμαγγειώματα που εμφανίζονται γύρω από τα οστά των γνάθων μπορεί να επιφέρουν σκελετική παραμόρφωση. Αυτό συμβαίνει, γιατί ασκούν πίεση στα οστά αυτά, που διανύουν τη φάση ανάπτυξης τους.

 

Όταν, μάλιστα, αναπτυχθούν στην περιοχή μπροστά από τη μύτη ή στο λάρυγγα, προξενούν αναπνευστικά προβλήματα κι όταν εντοπιστούν γύρω από το αυτί και τον ακουστικό πόρο, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων της ακοής.

 

Δεν πρέπει να παραβλέπεται, πάντως, και το γεγονός ότι τα αιμαγγειώματα, που παρουσιάζονται σε άτομα παιδικής ηλικίας επιδρούν στην ψυχοσύνθεση του παιδιού και επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία του.

 

Ο όγκος έχει αντιαισθητική όψη, με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, όπου το παιδί αντιμετωπίζεται διαφορετικά και δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί να υποστεί κοινωνική απομόνωση.

 

Το παιδί αποκτά σταδιακά μία αίσθηση κατωτερότητας και μειονεξίας και διακατέχεται από χαμηλή αυτοεκτίμηση.  Η δυσχερής ψυχολογική κατάσταση που βιώνει στην ηλικία αυτή, κατά την οποία διαπλάθεται η προσωπικότητα του, μπορεί να έχει αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή του. Για αυτούς τους λόγους, τα αιμαγγειώματα χρήζουν άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

 

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φαρμακευτικές και επεμβατικές μέθοδοι θεραπείας ενός αιμαγγειώματος. Οι επεμβατικές θεραπείες συνήθως περιλαμβάνουν:

  • Χειρουργική Αφαίρεση
  • Κρυοθεραπεία
  • ND:Yag Laser