Ανδρογενετική Αλωπεκία

Τι είναι η Ανδρογενετική Αλωπεκία

 

Η Ανδρογενετική Αλωπεκία είναι μία Χρόνια Νόσος με γονιδιακό συνήθως υπόβαθρο, στην οποία οφείλεται η αραίωση και απώλεια των μαλλιών σε άνδρες και γυναίκες.

 • Ολοκληρωμένη Αιτιολογική Προσέγγιση

 • Γενετικές Εξετάσεις Ακριβείας

 • Συνδυαστικά Ιατρικά Πρωτόκολλα

 • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές

 • Ολοκληρωμένη Αιτιολογική Προσέγγιση
 • Γενετικές Εξετάσεις Ακριβείας
 • Συνδυαστικά Ιατρικά Πρωτόκολλα
 • Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές

Μέσω της διενέργειας Εξετάσεων Ακριβείας, μπορούμε να εντοπίσουμε τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας. Εφόσον, λοιπόν, γνωρίζουμε τις αιτίες του προβλήματος, είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε, με τις πιο Σύγχρονες Θεραπείες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Ανδρογενετική Αλωπεκία μπορεί να αναστραφεί και σταδιακά είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η πυκνότητα και υγεία των μαλλιών.

Οι Αιτίες της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας

Πολλαπλές αιτίες μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο ζωής της τρίχας και να οδηγήσουν στην εμφάνιση Ανδρογενετικής Αλωπεκίας.

Γενετική Προδιάθεση

Ορμονικές Ανισορροπίες

Ψυχολογικοί Παράγοντες

Διαταραχές Θυρεοειδούς

Λήψη Ορισμένων Φαρμάκων

Αυτοάνοσες & Χρόνιες Παθήσεις

Διατροφικές Διαταραχές

Ατμοσφαιρική Μόλυνση

Συμπτώματα της Διάχυτης Αλωπεκίας

 

Στους άνδρες, παρατηρείται απώλεια τριχών στους κροτάφους και οι τρίχες αραιώνουν στην κορυφή. Ενδέχεται να επέλθει η πλήρης απώλεια των μαλλιών στην προσβληθείσα περιοχή. Στις γυναίκες, συνήθως η Ανδρογενετική Αλωπεκία οδηγεί στη διάχυτη λέπτυνση των τριχών, ενώ τα μαλλιά αραιώνουν περισσότερο στην κορυφή του τριχωτού της κεφαλής.

Διαγνωστικές μέθοδοι

 

Λόγω των πολλών αιτιών – παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε Τριχόπτωση, οι διαγνωστικές μέθοδοι, που εντοπίζουν τα πραγματικά αίτια αραίωσης του τριχωτού της κεφαλής, είναι καθοριστικές για την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση. 

 

Εξέταση αίματος

 

Με τις αιματολογικές εξετάσεις, εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ορμονών, βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Ελέγχονται τα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αποθέματα σιδήρου και φερριτίνης και προσδιορίζονται τα επίπεδα φυλλικού οξέως, ψευδαργύρου. Εκτιμώνται οι τιμές των θυρεοειδικών ορμονών T3, T4, TSH, καθώς και οι συγκεντρώσεις αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων.

 

Οι εξετάσεις αίματος συμβάλλουν και στην ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να σχετίζονται με την Τριχόπτωση. Είθισται να επαναλαμβάνεται η διενέργεια τους, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ούτως ώστε ο ιατρός να βεβαιωθεί ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Βιοψία

 

Σε περίπτωση που χρειάζεται να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα τριχοθυλάκια ή στο τριχωτό της κεφαλής, εκτελείται βιοψία για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της βιοψίας, λαμβάνεται δείγμα από το δέρμα ή τις τρίχες που αφαιρούνται από το τριχωτό της κεφαλής. Έτσι, αξιολογείται το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας λοίμωξης που οδηγεί σε απώλεια μαλλιών.

 

Η βιοψία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου οι βλάβες που ανιχνεύονται μπορεί να αφορούν σε διάφορες μορφές Τριχόπτωσης κι όχι μόνο σε μία. Επιπλέον, βιοψία μπορεί να συσταθεί όταν ο ασθενής πάσχει από ορισμένες μορφές Αυτοάνοσης Τριχόπτωσης και Ουλωτικής Αλωπεκίας (π.χ. Θυλακικός Λειχήνας, Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος). Ενδείκνυται και σε περιπτώσεις όπου νεοπλάσματα ευθύνονται για την ανάπτυξη Ουλωτικής Αλωπεκίας.

 

Τεστ Έλξης

 

Ο εκάστοτε Δερματολόγος τραβάει απαλά μικρά τμήματα μαλλιών από διαφορετικά σημεία του τριχωτού της κεφαλής. Με βάση την ποσότητα των τριχών που θα μείνουν στο χέρι του ιατρού, με τη βοήθεια του Τεστ Έλξης, μπορεί να προσδιοριστεί το στάδιο της Τριχόπτωσης.

 

Τριχοριζόγραμμα

 

Έπειτα από τη δοκιμασία έλξης, πραγματοποιείται Τριχοριζόγραμμα. Πρόκειται για μία ειδική διαγνωστική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιείται ένα ειδικό μικροσκόπιο. Με τη βοήθεια αυτού, εντοπίζονται ενδεχόμενες διαταραχές του στελέχους της τρίχας. Κατ’ ουσίαν, με το Τριχοριζόγραμμα, καταγράφονται τα ποσοστά των φυσιολογικών και παθολογικών τριχών και διερευνάται η ενδεχόμενη ύπαρξη βλαβών σε σημεία της τρίχας, που παρεμποδίζουν τη σωστή ανάπτυξη της.

 

Εκτιμάται το κατά πόσον ο κύκλος ζωής των τριχών ακολουθεί τη φυσιολογική διαδικασία. Διότι μείζονος σημασίας είναι η αναγέννηση των τριχών, ο αριθμός όσων αποπίπτουν, αλλά και η ποσότητα των δυστροφικών τριχών, εκείνων δηλαδή που είναι λεπτότερες κι έχουν πιο μικρή διάρκεια ζωής σε σχέση με τις κανονικές.

 

Οι τρίχες συλλέγονται από διαφορετικά σημεία του τριχωτού της κεφαλής, προκειμένου το δείγμα να είναι πλήρες. Για την ορθή διεξαγωγή των αποτελεσμάτων του Τριχοριζογράμματος, είναι απαραίτητο ο ασθενής να μην έχει λούσει τα μαλλιά του για 3-5 ημέρες.

 

Η συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση συνηγορεί στη διάγνωση του είδους της Τριχόπτωσης, ούτως ώστε εν συνεχεία να διαμορφωθεί το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα. Συν τοις άλλοις, με το Τριχοριζόγραμμα μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του νοσήματος, έπειτα από την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής.

 

Φωτοτριχοριζόγραμμα

 

Πρόκειται για μία διαγνωστική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι τρίχες εξετάζονται επιφανειακά με μία κάμερα. Η κάμερα αυτή έχει φως, ακουμπά στο κεφάλι και η εικόνα προβάλλεται σε μία οθόνη.

 

Τριχοσκόπηση

 

Κατά τη διάρκεια της Τριχοσκόπησης, χρησιμοποιείται ένα δερματοσκόπιο πολωμένου φωτός. Μέσω αυτού, διερευνώνται λεπτομερώς το πάχος των τριχών, ο αριθμός, η πυκνότητα, η ποιότητα και γενικά η κατάσταση της υγείας των τριχοθυλακίων ανά τετραγωνικό εκατοστό της κεφαλής. Επίσης, εντοπίζεται η ύπαρξη τυχόν βλαβών στη ρίζα της τρίχας, στην επιδερμίδα, καθώς και στα αιμοφόρα αγγεία πέριξ των τριχοθυλακίων.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και αναλύονται, μέσω ενός εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος. Οι εικόνες είναι υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης. Μάλιστα, διατηρείται ένας πλήρης φάκελος όπου περιέχονται οι τριχοσκοπικές μελέτες κάθε περιστατικού. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της εξέλιξης της Τριχόπτωσης και στοιχειοθετείται έγκυρη, έγκαιρη, σαφής και ακριβής διάγνωση.

 

Αποτελεί το αρχικό βήμα για την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης και την ανάκτηση της πυκνότητας των μαλλιών. Αυτό οφείλεται στο ότι, μέσω της διενέργειας Τριχοσκόπησης, μπορούν να ανιχνευθούν τα πραγματικά αίτια της Τριχόπτωσης και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εσφαλμένης διάγνωσης σε σχέση με τα αίτια που ανιχνεύει.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται ηλεκτρονικά και αναλύονται, μέσω ενός εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος. Έτσι, στοιχειοθετείται έγκυρη, έγκαιρη, σαφής και ακριβής διάγνωση.

Τριχοσκόπηση

Έπειτα από 3 ή 6 μήνες περίπου μετά το οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, διεξάγεται εκ νέου Τριχοσκόπηση. Έτσι, επανεκτιμάται η κατάσταση της υγείας των τριχοθυλακίων και αποκτάται μία σφαιρική εικόνα της δράσης του θεραπευτικού σχήματος. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να συσταθεί παραμετροποίηση της θεραπευτικής αγωγής, ούτως ώστε να διεγερθεί η τριχοφυΐα και να αντιμετωπιστεί η Ανδρογενετική Αλωπεκία.

 

Η Τριχοσκόπηση συμβάλλει σημαντικά και στην επιτυχή έκβαση της Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE. Με κάθε επαναληπτική Τριχοσκόπηση, μπορούμε να προσδιορίσουμε με πλήρη ακρίβεια την έκταση της δότριας περιοχής από την οποία μπορούν να εξαχθούν τριχοθυλάκια. Επίσης, υπολογίζεται με ακρίβεια ο αριθμός των τριχοθυλακίων που τίθενται προς μεταμόσχευση.

 

Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα τριχοθυλάκια που θα τοποθετηθούν στις αραιωμένες περιοχές. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πυκνότητα των μαλλιών. Επίσης, μετρώνται ξανά τα τριχοθυλάκια που μεταφέρθηκαν στις πάσχουσες περιοχές και ελέγχεται ο αριθμός όσων επαναφύτρωσαν.

 

Ιατρική Ακριβείας

 

Η Ιατρική Επιστήμη, μετα την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA και τη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων, έχει αλλάξει σελίδα. Πλέον, σε κλινικό επίπεδο, μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το βαθμό προδιάθεσης ή τα αίτια έκφρασης οποιασδήποτε βιοχημικής εκτροπής (νοσηρότητας).

 

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελείται από τρία στάδια.

 

Το πρώτο αφορά στη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων (Εξετάσεις DNA) ή και Ειδικών Μεταβολικών Εξετάσεων.

 

Μέσω της διενέργειας ενός Μεγάλου Γονιδιακού Τεστ (Trichoscopy Skin Panel), υπερεξειδικευμένου στις περιπτώσεις Τριχόπτωσης, εντοπίζεται το γονιδιακό υπόβαθρο της νόσου. Αναλύονται 2437 πολυμορφισμοί (SNPs), 860 γονίδια και 136 παθήσεις, που σχετίζονται με τα Δερματολογικά Νοσήματα. Έτσι, ανιχνεύονται:

 

 • Οι ακριβείς μηχανισμοί έκφρασης της Αλωπεκίας, όταν αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί
 • Η προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν Αλωπεκία

 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα σάλιου και διενεργείται μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

 

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τη «μετάφραση» (μεταφραστική ιατρική), με την ερμηνεία δηλαδή των αποτελεσμάτων. Η γνώση της γενετικής προδιάθεσης του καθενός να εμφανίσει Αλωπεκία καθιστά εφικτή την εκπόνηση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου, που αποβλέπει στην πρόληψη της έκφρασης της νόσου.

 

Ομοιοτρόπως, η αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της νόσου συμβάλλει στην αποτελεσματική, πλήρως στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της Νόσου, μέσω της διαμόρφωσης Αυστηρά Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Σχημάτων.

 

Το τρίτο και τελευταίο βήμα αφορά πλέον στην αυστηρά εξατομικευμένη θεραπευτική κατεύθυνση.

 

Στη Σύγχρονη Ιατρική Πραγματικότητα, στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, όλες οι προηγούμενες μεθοδολογίες, που βασίζονταν σε γενικευμένα θεραπευτικά σχήματα (το ίδιο για όλους), θεωρούνται παρωχημένες.

 

Με τη βοήθεια του Γονιδιακού Ελέγχου, ανευρίσκονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές ουσίες για κάθε άτομο, δηλαδή οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός. Έτσι, ο ασθενής δεν πειραματίζεται, μέχρις ότου να μπορέσει να βρει τη σωστή αγωγή για την περίπτωση του.

 

Οι ασθενείς μπορούν πλέον να λαμβάνουν Ακριβείς Θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, καθώς:

 

 • Προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ίαση. Άρα, το θεραπευτικό όφελος των ασθενών μεγιστοποιείται.
 • Περιορίζουν το χρόνο αποθεραπείας.
 • Μειώνουν τις περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες σε σχέση με τα θεραπευτικά σχήματα του παρελθόντος.

Θεραπείες για την Ανδρογενετική Αλωπεκία

 

Πρόκειται για Σύγχρονες και Αποτελεσματικές Θεραπείες, οι οποίες συμβάλλουν στη σωστή αντιμετώπιση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας. Οι Θεραπείες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο.

Ενδυνάμωση τριχοθυλακίων με τοπική χορήγηση Φαρμακευτικών Ουσιών
Εφαρμόζονται τοπικά, με τη μορφή εγχύσεων στις προσβληθείσες περιοχές ή με τη μορφή ειδικών λοσιόν και σαμπουάν, φαρμακευτικές ουσίες με τριχογενετικές ιδιότητες (μινοξιδίλη, φιναστερίδη, ντουταστερίδη, προστακινόνη και λατανοπρόστη).

 

Οι ποσότητες των ουσιών που εγχέονται διαφοροποιούνται μεταξύ των ατόμων και προσαρμόζονται στις ανάγκες του καθενός, με γνώμονα τα διαγνωστικά ευρήματα των Διαγνωστικών Εξετάσεων.

 

Η φάση ανάπτυξης της τρίχας επιμηκύνεται και ενδυναμώνονται τα τριχοθυλάκια. Οι τρίχες γίνονται πιο γερές και ανθεκτικές. Σταδιακά, μπορεί να αποκατασταθεί ο όγκος και η πυκνότητα των μαλλιών.

Φωτοθεραπεία LED
Η Φωτοθεραπεία LED αποτελεί μία πλήρως ασφαλή και αναίμακτη θεραπεία. Η λειτουργία της βασίζεται στη δράση τριών ακίνδυνων μηκών φωτός. Βοηθάει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας στο τριχωτό της κεφαλής. Τα ενεργειακά κύτταρα του τριχοθυλακίου διεγείρονται. Αυτό εντείνει την παραγωγή ATP από τα κύτταρα και συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη των τριχών.

 

Προκαλείται αγγειοδιαστολή και βελτιώνεται η τοπική αιμάτωση του δέρματος της περιοχής. Έτσι, αυξάνεται η διάμετρος της τρίχας και βελτιώνεται ο όγκος των μαλλιών. Επιτυγχάνεται καλύτερη αιμάτωση και οξυγόνωση. Έτσι, διευκολύνεται η απορρόφηση πολύτιμων θρεπτικών συστατικών από τα εξασθενημένα τριχοθυλάκια. Η τριχοφυΐα ενδυναμώνεται και διεγείρεται, ενώ βαθμιαία εκφύονται υγιή μαλλιά.

 

Ο αριθμός των προτεινόμενων συνεδριών εξατομικεύεται, βάσει των κλινικών ευρημάτων των Διαγνωστικών Εξετάσεων.

Αυτόλογη Μεσοθεραπεία μαλλιών με Αυξητικούς παράγοντες
Η Αυτόλογη Μεσοθεραπεία μαλλιών με Αυξητικούς παράγοντες βασίζεται στην αξιοποίηση των ανανεωτικών και επουλωτικών μηχανισμών του ίδιου του οργανισμού.

 

Στην περιοχή του τριχωτού ​της κεφαλής, εγχέεται ένα μείγμα. Σε αυτό, μπορεί να περιέχονται βιταμίνες, αυξητικοί παράγοντες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά και λοιπά δραστικά συστατικά που προάγουν τη θρέψη και ανάπτυξη των τριχοθυλακίων.

 

Οι ποσότητες και τα είδη των συστατικών που εγχέονται προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Ακριβείας.

Συνδυαστικά Πρωτόκολλα Θεραπείας
Τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα στον ελάχιστο χρόνο μπορούν να επιτευχθούν, αν υπάρξει συνδυασμός θεραπευτικών μεθόδων. Ο συγκερασμός των διαφορετικών μεθόδων αποτελεί σε κάθε περίπτωση τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, διότι το κάθε ζήτημα εξετάζεται από όλες τις πτυχές και αντιμετωπίζεται πολύπλευρα.

 

Η κάθε θεραπευτική προσέγγιση βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος της Τριχόπτωσης με διαφορετικό τρόπο και ο συνδυασμός των μεθόδων αυξάνει τα αποτελέσματα προς όφελος του ασθενούς.

Μεταμόσχευση Μαλλιών

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί την τελευταία μέθοδο που μπορεί να αποκαταστήσει ολικά ή εν μέρει το τριχωτό της κεφαλής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταμόσχευσης παγκοσμίως. Η FUE και η FUT. Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών για το κάθε άτομο.

 

Ιατρική Ακριβείας - Εξατομικευμένη Φαρμακευτική Αγωγή μετά από Εξετάσεις Ακριβείας
Με γνώμονα τα ακριβή διαγνωστικά ευρήματα που προκύπτουν από το Γενετικό Τεστ, μπορεί να προταθεί Αυστηρά Εξατομικευμένη Θεραπευτική Αγωγή.

 

Πρόκειται για Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, που αφορούν στη διά του στόματος χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με τριχογενετικές ιδιότητες, βασιζόμενα στο DNA μας.

 

Μέσω της διενέργειας του Trichoscopy Skin Panel, εντοπίζονται οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός και συνδυάζονται στο πλαίσιο μίας Αυστηρά Εξατομικευμένης Θεραπευτικής Αγωγής, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος ανά περίπτωση.

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ποσότητες των φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται διαφοροποιούνται, διότι προσαρμόζονται στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων των Εξετάσεων Ακριβείας.

 

Η θεραπεία δηλαδή εξατομικεύεται αυστηρά με βάση το DNA του καθενός. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος θεραπείας, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλα «τυφλά» και άσκοπα θεραπευτικά σχήματα.

Με Εξατομικευμένες, λοιπόν, Ιατρικές αγωγές, μπορούμε να επεμβαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε πλήρως στοχευμένα την Ανδρογενετική Αλωπεκία.

 

Έτσι, μεγιστοποιείται το θεραπευτικό όφελος, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση χρόνου και κόστους, εν αντιθέσει με οποιαδήποτε άλλα «τυφλά» θεραπευτικά σχήματα.

 • Κλασικές Θεραπευτικές Μέθοδοι

  • Παρωχημένες Διαγνωστικές Μέθοδοι
  • Πρόγνωση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας, αφού αυτή έχει ήδη εκφραστεί
  • Διαχείριση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας αφού έχει εκδηλωθεί
  • Αντιμετώπιση σε επίπεδο Συμπτωμάτων
  • Ίδια Θεραπευτικά Σχήματα για όλους

 • Σύγχρονες Ιατρικές Μέθοδοι

  • Εξετάσεις Ακριβείας σε Κυτταρικό και Γονιδιακό επίπεδο
  • Πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας
  • Ανίχνευση των ακριβών μηχανισμών και αιτιών της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας
  • Θεραπείες που στοχεύουν στα πραγματικά Αίτια της Νόσου
  • Αυστηρά Εξατομικευμένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Συχνές Ερωτήσεις
Σε ποια ηλικία εμφανίζεται η Ανδρογενετική Αλωπεκία;

Οι γυναίκες συνήθως προσβάλλονται από τη Νόσο μετά την Εμμηνόπαυση, ενώ οι άνδρες πλήττονται στη μετεφηβική ηλικία και με την πάροδο της ηλικίας, εντείνεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης της Νόσου.

 

Πόσες τρίχες είναι φυσιολογικό να χάνω όποτε λούζω τα μαλλιά μου;

Ο φυσιολογικός αριθμός τριχών που μπορεί να χάνει κάποιο άτομο καθημερινά κυμαίνεται από 50-100 τρίχες.

 

Πέφτουν πάρα πολλές τρίχες, όταν λούζομαι; Συντρέχει λόγος ανησυχίας;

Oι τρίχες που πέφτουν, όταν λουζόμαστε ή ακόμα και όταν χτενιζόμαστε, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Βρίσκονται δηλαδή στην τελογενή φάση τους, κάτι που σημαίνει ότι θα έπεφταν ούτως ή άλλως. Λόγος ανησυχίας συντρέχει, όταν χάνουμε πάνω από 150 τρίχες την ημέρα.

 

Το συχνό λούσιμο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των μαλλιών;

Αυτό είναι μύθος. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Το συχνό λούσιμο προάγει την υγεία των μαλλιών, διότι συμβάλλει στην απομάκρυνση των λιπαρών εκκρίσεων. Παρά ταύτα, συνιστάται ιδιαίτερη επιλογή ως προς την επιλογή των προϊόντων φροντίδας των μαλλιών.

 

Υπάρχει περίπτωση η Τριχόπτωση να οφείλεται στις βαφές και στο στεγνωτήρα μαλλιών;

Οι βαφές και η χρήση στεγνωτήρα δεν μπορούν αυτά καθαυτά να προκαλέσουν Τριχόπτωση, διότι η Τριχόπτωση σχετίζεται με το θύλακα της τρίχας. Παρ’ όλα, συστήνεται να χρησιμοποιούνται με μέτρο.

 

Το βούρτσισμα μπορεί να οδηγήσει σε Τριχόπτωση;

Ναι. Χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το δυνατό βούρτσισμα ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση Τριχόπτωσης. Αυτό που προτείνεται είναι να βουρτσίζονται τα μαλλιά βρεγμένα με κινήσεις, προς τα κάτω, αρχίζοντας από τα μακριά μαλλιά και ανεβαίνοντας προς την κεφαλή.

 

Το ξύρισμα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μαλλιών;

Κι αυτό είναι ένας μύθος. Η κοπή της τρίχας δεν επενεργεί στον κύκλο ανάπτυξης της, καθώς το ζωντανό κομμάτι της εντοπίζεται κάτω από το δέρμα. Πέραν αυτού, στην τρίχα δεν περιέχονται ζωντανά συστατικά.

 

Τα λιπαρά μαλλιά είναι πιο επιρρεπή στην εμφάνιση Ανδρογενετικής Αλωπεκίας;

Η λιπαρότητα των μαλλιών δεν αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα Τριχόπτωσης. Συνήθως, η λιπαρότητα των μαλλιών και του δέρματος συνυπάρχει με την Τριχόπτωση. Γι’ αυτό ευθύνονται οι ανδρικές ορμόνες, που οδηγούν σε υπερλειτουργία των σμηγματογόνων αδένων. Ωστόσο, πρόκειται για δύο ξεχωριστές καταστάσεις. Δε σημαίνει ότι η αντιμετώπιση της λιπαρότητας συνεπάγεται και την αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης.

 

Το άγχος παίζει ρόλο στην Τριχόπτωση;

Ναι, το άγχος μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση Τριχόπτωσης. Εντούτοις, η Τριχόπτωση λόγω άγχους συνήθως είναι προσωρινή. Εφόσον δεν συνυπάρχουν άλλα προβλήματα, τα μαλλιά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αναγεννώνται αναπτύσσονται ξανά.

 

Η κληρονομική προδιάθεση είναι βασικό αίτιο Ανδρογενετικής Αλωπεκίας;

Ναι. Η Τριχόπτωση είναι μία Νόσος με γονιδιακό υπόβαθρο, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

 

Τα μαλλιά μου είναι πολύ λεπτά. Υπάρχει τρόπος να δυναμώσουν;

Το πάχος της τρίχας και γενικά ο τύπος των μαλλιών είναι αδύνατον να αλλάξει, διότι είναι γενετικά προκαθορισμένος και ποικίλλει μεταξύ των ατόμων. Παρά ταύτα, με την κατάλληλη φροντίδα, οι τρίχες μπορούν να φανούν παχύτερες και τα μαλλιά πυκνότερα.

 

Μπορεί η Τριχόπτωση να οφείλεται σε κάποια δίαιτα;

Ναι. Τα ιχνοστοιχεία, οι βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά συνδράμουν στην υγιή και φυσιολογική ανάπτυξη της τρίχας. Αν η δίαιτα που ακολουθεί κανείς είναι ισορροπημένη, τότε δεν εγκυμονεί ο κίνδυνος εμφάνισης Ανδρογενετικής Αλωπεκίας. Όμως, όταν το άτομο υποβάλλεται σε εξαντλητικές δίαιτες, δίχως την καθοδήγηση και παρακολούθηση κάποιου ειδικού, τότε εντείνεται το ενδεχόμενο απώλειας μαλλιών.

 

Η έλλειψη βιταμινών ευθύνεται για την Τριχόπτωση;

Μία ισορροπημένη και πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα διατροφή είναι απαραίτητη για την υγεία των μαλλιών μας. Οι ελλιπείς συγκεντρώσεις βιταμινών, ειδικότερα του σιδήρου, μπορεί να επιφέρει απώλεια των μαλλιών. Επιπλέον, ενοχοποιείται η έλλειψη πρωτεΐνης, ψευδαργύρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β για την εμφάνιση Ανδρογενετικής Αλωπεκίας.

 

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί τη μοναδική λύση;

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί μία εξελιγμένη και σύγχρονη μέθοδο θεραπείας για την Τριχόπτωση, καθώς μπορεί να επιτύχει οριστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν προτείνεται πάντοτε. Παραδείγματος χάριν, όταν ο αριθμός των τριχών στη δότρια περιοχή είναι ελλιπής, τότε δεν μπορεί να γίνει μεταμόσχευση μαλλιών, διότι δεν παρέχεται από τον ασθενή ικανοποιητικός αριθμός μοσχευμάτων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.

 

Υπάρχουν εμφανή σημάδια ή ουλές έπειτα από τη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Όχι. Βέβαια, αυτό καθορίζεται από την ικανότητα και εμπειρία του εκάστοτε ιατρού, που θα εφαρμόσει τη μέθοδο.

 

Σε πόσες μέρες μπορώ να επανέλθω στις καθημερινές μου δραστηριότητες μου μετά τη Μεταμόσχευση;

Ο ασθενής που υποβάλλεται σε Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες και δραστηριότητες την επόμενη κιόλας ημέρα, ακολουθώντας βέβαια πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις του ιατρού του.

 

Γιατί να κάνω το Trichoscopy Skin Panel;

Οι Ακριβείς Γενετικές Αναλύσεις παρέχουν πολύτιμα δεδομένα μέσω της ανάλυσης των οποίων, μπορεί να προβλεφθεί η πιθανότητα εμφάνισης Τριχόπτωσης, πριν από την κλινική της εκδήλωση, καθώς και να ανιχνευθούν οι ακριβείς μηχανισμοί που οδήγησαν στην εμφάνιση της.

 

Με βάση την εκτεταμένη γενετική ανάλυση, λαμβάνονται οι πιο εξατομικευμένες κατευθύνσεις και αποφάσεις για την υγεία των ατόμων. Επιπλέον, οι ήδη πάσχοντες πληροφορούνται πληρέστερα για τη διάγνωση και τους μηχανισμούς του νοσήματος τους.

 

Τι όφελος θα αποκομίσω από το Trichoscopy Skin Panel;

Ο ασθενής έχει πλέον την πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

 

Πόσο κοστίζει το Trichoscopy Skin Panel;

Με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι γενετικές εξετάσεις είναι πλέον προσβάσιμες κοστολογικά για το ευρύ κοινό και όχι μόνο για λίγους, όπως συνέβαινε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ενδεικτικά, το κόστος των γενετικών εξετάσεων κυμαίνεται από 590 έως 1090 ευρώ.

 

Πού μπορώ να κάνω το Trichoscopy Skin Panel;

Η Ακριβής Γενετική Ανάλυση διενεργείται, κατόπιν ραντεβού σε Ιατρική Μονάδα που θα σας υποδείξουμε. Μπορεί όμως να γίνει και εξ αποστάσεως, υπό προϋποθέσεις. Πρόκειται για μία πολύ εύκολη διαδικασία, που πραγματοποιείται, μέσω της συλλογής δείγματος σιέλου, μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν εντός 6-12 εβδομάδων.

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα βρίσκεται εδώ, για να βοηθήσει και είναι συνεχώς στη διάθεση των ασθενών για πληροφορίες ή διευκρινήσεις.