Ψωριασική Ονυχία

Τι είναι η Ψωριασική Ονυχία

 

Η ψωριασική ονυχία αποτελεί μία σπανιότερη μορφή της ψωρίασης, κατά την οποία παρατηρείται μεταβολή της φυσικής όψης των νυχιών. Πρόκειται για μία μη μεταδοτική, αυτοάνοση ασθένεια, η οποία προκαλεί ριζικές αλλαγές στη μήτρα και την κοίτη του νυχιού.

 

Στην Ψωριασική Ονυχία επηρεάζονται συχνότερα τα νύχια των χεριών παρά τα νύχια των ποδιών, ενώ οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι έκδηλες σε ένα ή και περισσότερα νύχια.

 

Προσβάλλει συνήθως άτομα που έχουν ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης και πολλές φορές σχετίζεται με την ψωριασική αρθρίτιδα. Μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, αλλά ταλαιπωρεί συχνότερα όσους έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών.

 

Η ψωριασική ονυχία έχει εμφανή αρνητικό κοινωνικό αλλά και επαγγελματικό αντίκτυπο στα άτομα που πάσχουν από αυτήν. Οι ασθενείς βιώνουν δυσάρεστες καταστάσεις και διακατέχονται από το αίσθημα της ανασφάλειας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης, εξαιτίας των έντονων και ενίοτε αποκρουστικών αλλοιώσεων που προκαλεί η συγκεκριμένη πάθηση.

 

Η προσωπική ζωή δυσχεραίνει, τα άτομα περιθωριοποιούνται κοινωνικά και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, λόγω του έντονου πόνου, που παρατηρείται τις περισσότερες φορές.

 

Κλινικά χαρακτηριστικά Ψωριασικής Ονυχίας

 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της ψωριασικής ονυχίας προκύπτουν από τις φλεγμονώδεις υπερκερατωσικές βλατίδες, η εμφάνιση των οποίων διαφέρει, αναλόγως το σημείο του νυχιού που προσβάλλεται. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της Ψωριασικής Ονυχίας μπορεί να αναπτυχθούν είτε στη μήτρα του νυχιού είτε στην πλάκα του νυχιού και περιλαμβάνουν συνήθως τα εξής:

 

 • Προκαλείται σταδιακά αποχρωματισμός του νυχιού. Δημιουργείται μία κίτρινη ή καφέ κηλίδα στο νύχι εμφανίζεται με κίτρινο-καφέ κηλίδα στο νύχι, η οποία εμφανίζει ερυθηματώδες περίγραμμα και μοιάζει με σταγόνα λαδιού ή αίματος κάτω από την επιφάνεια του νυχιού.
 • Το νύχι διαχωρίζεται από την κοίτη του με επακόλουθο την αποκόλληση του από το δάχτυλο, μία κατάσταση που ονομάζεται ονυχόλυση.
 • Παρατηρείται πάχυνση του δέρματος κάτω από το νύχι, προκαλείται, δηλαδή υπονύχια υπερκεράτωση
 • Μπορεί να παρουσιαστεί βοθρία. Πρόκειται για μικρές εμβυθύνσεις πάνω στο νύχι.
 • Αναπτύσσονται λευκά σημάδια στην επιφάνεια του νυχιού και το νύχι φέρει ένα αδιαφανές χρώμα, μία κατάσταση γνωστή ως λευκονυχία.
 • Προκύπτει η εμφάνιση μαύρων ή κόκκινων εγκάρσιων γραμμώσεων πάνω στον όνυχα, οι οποίες ονομάζονται σχισμοειδείς αιμορραγίες.
 • Το νύχι γίνεται εύθραυστο και επέρχεται δυστροφία του νυχιού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μέχρι και την απώλεια της ονυχαίας πλάκας
 • Παρωνυχία
 • Το ανοιχτόχρωμο τόξο στη βάση του νυχιού γίνεται ερυθρό
 • Αναπτύσσονται μικρές τρύπες στην επιφάνεια του νυχιού
 • Τα δάχτυλα μπορεί να υποστούν αρθρίτιδα

 

Αίτια Ψωριασικής Ονυχίας

 

Η ψωριασική ονυχία οφείλεται σε ένα συνδυασμό ανοσολογικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πρόκειται, εν ολίγοις, για μία χρόνια φλεγμονή, η οποία προκαλεί την ασθένεια, σε συνδυασμό με δυσμενείς ψυχολογικές καταστάσεις ή/ και με τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων, παράμετροι, οι οποίοι παίζουν κι αυτοί καταλυτικό ρόλο στην εμφάνισης της Ψωριασικής Ονυχίας.

 

Κλινική Διάγνωση

 

Η κλινική διάγνωση της ψωριασικής ονυχίας καθίσταται δύσκολη, διότι τα συμπτώματα που εκδηλώνονται παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με άλλες παθήσεις των ονύχων.

 

Η διάγνωση, μάλιστα, είναι εξαιρετικά δύσκολη, όταν παρατηρείται ονυχόληση, χωρίς κιτρινόχροες κηλίδες, στα νύχια των χεριών, ένδειξη η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία διάγνωσης. Όταν πρόκειται για απλή ονυχόλυση, η οποία δε σχετίζεται με άλλα σημεία ψωρίασης, η δερματοσκόπηση του υπονυχίου αποτελεί ίσως τη μοναδική μέθοδο που συντελεί στην ορθή διάγνωση.

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση Ψωριασικής Ονυχίας

 

Η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας στους ασθενείς με ψωρίαση στα νύχια των άνω και των κάτω άκρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καθορίζεται τόσο από την έκταση της ψωριασικής ονυχίας όσο και από το βαθμό επίδρασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

 

Η θεραπεία της ψωρίασης στα νύχια διακρίνεται σε τοπική, ενδοβλαβική, συστηματική και σε θεραπεία με τη μέθοδο Laser. Τα τοπικά φάρμακα που εφαρμόζονται εκτενέστερα για τη θεραπεία της ψωριασικής ονυχίας είναι το διάλυμα και η λάκα κλοβεταζόλης, η ταζαροτένη και η καλσιτριόλη (Βιταμίνη D).

 

Οι ασθενείς που υποφέρουν από ήπιας έως μέτριας μορφής ψωριασικής ονυχίας δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην τοπική θεραπεία. Γι’ αυτό το λόγο, ενδείκνυται η χρήση ενδοβλαβικής κορτιζόνης, με χαμηλή δόση κορτικοστεροειδών.

 

Ταυτόχρονα, η λειτουργικότητα και η εμφάνιση των νυχιών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη μέθοδο της φωτοθεραπείας. Το 595 nm παλμικό laser χρωστικής (PDL) και το ND-yag Laser προσδίδουν άμεσα αποτελέσματα.

 

Για όσους, όμως, πάσχουν από σοβαρή ψωριασική ονυχία ή έχουν εκτεταμένη ψωρίαση κατά πλάκας ή/και ψωριασική αρθρίτιδα συνήθως είναι εξαιρετικά επωφελής η συστηματική θεραπεία είτε με τη χορήγηση φαρμάκων, όπως η μεθοτρεξάτη και η κυκλοσπορίνη, είτε με βιολογικούς παράγοντες.

 

Η ασιτρετίνη, ένα ρετινοειδές, που χορηγείται διά του στόματος, έχει θεωρηθεί αρκετά αποτελεσματικό, όταν χορηγείται σε πολύ χαμηλές δόσεις.  ότι είναι αποτελεσματική στην ψωριασική ονυχία σε πολύ χαμηλές δόσεις.

 

Η σύγχρονη Ιατρική προσέγγιση, η οποία ερευνά τις πραγματικές αιτίες του αυτοάνοσου νοσήματος, όπβς η Ψωριασική Ονυχία, εστιάζει στη βελτίωση της υγείας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες θεραπείες και πρωτόκολλα και διαφοροποιείται ως προς την προσέγγιση στα εξής:

 

Διάγνωση

 

Ο ασθενής καλείται να συμπληρώσει ένα πλήρες επιγενετικό ιατρικό ιστορικό, το οποίο εξετάζει το σύνολο των επιγενετικών παραγόντων που ενοχοποιούνται ο καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους στην αυτοανοσία, μία κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα διαταράσσεται, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει τα κύτταρα του οργανισμού του.

 

Επιπλέον, διενεργούνται εξειδικευμένες μοριακές εξετάσεις, οι οποίες ανευρίσκουν τα αίτια που προκαλούν την Ψωριασική Ονυχία, σε επίπεδο κυττάρου.

 

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

 

Βάσει των ευρημάτων, διαμορφώνονται αποκλειστικά εξατομικευμένα ιατρικά πρωτόκολλα που αντιμετωπίζουν και αποκαθιστούν τα αίτια που προκαλούν τη νόσο. Πρόκειται, δηλαδή για μία αιτιολογική αντιμετώπιση κι όχι συμπτωματική. Χορηγούνται εξατομικευμένες ιατρικές αγωγές, τις οποίες ο ασθενής προμηθεύεται από επιλεγμένα φαρμακεία.

 

Παρακολούθηση

 

Η πορεία της νόσου  εξετάζεται σε μηνιαία βάση και οι αγωγές παραμετροποιούνται βάσει του συνόλου των συμπτωμάτων και άλλων βιοχημικών δεικτών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιείται ο χρόνος θεραπείας και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Καταλυτικό ρόλο στην αιτιολογική αυτή προσέγγιση και αντιμετώπιση των Αυτοάνοσων Δερματολογικών Νοσημάτων, όπως είναι η Ψωριασική Ονυχία, διαδραματίζει η συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή. Χρειάζεται πειθαρχία και αυστηρή τήρηση του εκάστοτε εξατομικευμένου ιατρικού πρωτοκόλλου, καθώς και του συνόλου των οδηγιών που θα λαμβάνει από την Ιατρική Ομάδα.