Σύνδρομο εξαφανιζόμενης κοίτης νυχιού

Σύνδρομο εξαφανιζόμενης κοίτης νυχιού

Υπάρχουν διάφορες βλάβες που προκαλούνται στους όνυχες. Άλλες συνδέονται με την ονυχαία μονάδα κι άλλες με το  περιβάλλοντα ιστό του νυχιού (περιονύχιο / ελεύθερο άκρο). Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία.

Στην Ιατρική μας Μονάδα, αντιμετωπίζουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε βλάβη των ονύχων, συμπεριλαμβανομένου και του συνδρόμου εξαφανιζόμενης κοίτης του νυχιού.

 

Σύνδρομο εξαφανιζόμενης κοίτης του νυχιού – Τι είναι

Μετά από τραυματισμό και/ή αφαίρεση όνυχος παρουσιάζεται υπερτροφία του ελεύθερου άκρου, με αποτέλεσμα το μήκος του νυχιού να μειώνεται και σταδιακά να διακόπτεται η ανάπτυξη του. Το χρώμα του νυχιού συνήθως είναι λευκό ή κίτρινο. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και υπονύχια υπερκεράτωση.

 

Σύνδρομο εξαφανιζόμενης κοίτης του νυχιού – Αντιμετώπιση

Μία μέθοδος οριστικής αντιμετώπισης του συνδρόμου εξαφανιζόμενης κοίτης του νυχιού είναι ονυχοπλαστική μέσω χειρουργικής επέμβασης. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 45 λεπτά, εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος.