Μαλλιά για πάντα

Η Θεραπεία της Τριχόπτωσης είναι αδύνατον και απαγορευτικό να είναι ίδια για όλους. Η διατάραξη του κύκλου ζωής της τρίχας οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες.

 

Λόγω των πολλών αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε Τριχόπτωση, οι διαγνωστικές μέθοδοι (Αιματολογικές Εξετάσεις, Βιοψία, Τεστ Έλξης, Τριχοριζόγραμμα, Φωτοτριχοριζόγραμμα, Τριχοσκόπηση, Γενετικό Τεστ), που εντοπίζουν τα πραγματικά αίτια αραίωσης του τριχωτού της κεφαλής, είναι καθοριστικές για την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.

 

Με βάση τα διαγνωστικά ευρήματα, εφαρμόζονται, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, Σύγχρονες και Αποτελεσματικές Θεραπείες, οι οποίες συμβάλλουν στη σωστή αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης.

 

Συνδυαστικά Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

 

Με βάση την κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής, οι συγκεκριμένες Θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι κάτωθι:

 

Ενδυνάμωση τριχοθυλακίων με τοπική χορήγηση Φαρμακευτικών Ουσιών

 

Εφαρμόζονται τοπικά, με τη μορφή εγχύσεων στις προσβληθείσες περιοχές ή με τη μορφή ειδικών λοσιόν και σαμπουάν, φαρμακευτικές ουσίες με τριχογενετικές ιδιότητες (μινοξιδίλη, φιναστερίδη, ντουταστερίδη, προστακινόνη και λατανοπρόστη).

 

Οι ποσότητες των ουσιών που εγχέονται διαφοροποιούνται μεταξύ των ατόμων και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, με γνώμονα τα διαγνωστικά ευρήματα των Διαγνωστικών Εξετάσεων.

 

Η φάση ανάπτυξης της τρίχας επιμηκύνεται και ενδυναμώνονται τα τριχοθυλάκια. Οι τρίχες γίνονται πιο γερές και ανθεκτικές.

 

Φωτοθεραπεία LED

 

Η Φωτοθεραπεία LED αποτελεί μία πλήρως ασφαλή και αναίμακτη θεραπεία. Η λειτουργία της βασίζεται στη δράση τριών ακίνδυνων μηκών φωτός. Βοηθάει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας στο τριχωτό της κεφαλής.

 

Τα ενεργειακά κύτταρα του τριχοθυλακίου διεγείρονται. Αυτό εντείνει την παραγωγή ATP από τα κύτταρα και συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη των τριχών.

 

Προκαλείται αγγειοδιαστολή και βελτιώνεται η τοπική αιμάτωση του δέρματος της περιοχής. Έτσι, αυξάνεται η διάμετρος της τρίχας και βελτιώνεται ο όγκος των μαλλιών. Επιτυγχάνεται καλύτερη αιμάτωση και οξυγόνωση.

 

Έτσι, διευκολύνεται η απορρόφηση πολύτιμων θρεπτικών συστατικών από τα εξασθενημένα τριχοθυλάκια. Η τριχοφυΐα ενδυναμώνεται και διεγείρεται, ενώ βαθμιαία εκφύονται υγιή μαλλιά.

 

Ο αριθμός των προτεινόμενων συνεδριών εξατομικεύεται, βάσει των κλινικών ευρημάτων των Διαγνωστικών Εξετάσεων.

 

Αυτόλογη Μεσοθεραπεία μαλλιών με Αυξητικούς παράγοντες

 

Η Αυτόλογη Μεσοθεραπεία μαλλιών με Αυξητικούς παράγοντες βασίζεται στην αξιοποίηση των ανανεωτικών και επουλωτικών μηχανισμών του ίδιου του οργανισμού.

 

Στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής εγχέεται ένα μείγμα. Σε αυτό, μπορεί να περιέχονται βιταμίνες, αυξητικοί παράγοντες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά και λοιπά δραστικά συστατικά που προάγουν τη θρέψη και ανάπτυξη των τριχοθυλακίων.

 

Οι ποσότητες και τα είδη των συστατικών που εγχέονται προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Ακριβείας.

 

Ιατρική Ακριβείας – Αλλαγή της έκφρασης των Γονιδίων με Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές

 

Η Ιατρική Επιστήμη, μετα την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA και τη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων, έχει αλλάξει σελίδα. Πλέον, σε κλινικό επίπεδο, μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια το βαθμό προδιάθεσης ή τα αίτια έκφρασης οποιασδήποτε βιοχημικής εκτροπής (νοσηρότητας).

 

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελείται από τρία στάδια.

 

Το πρώτο αφορά στη διενέργεια Γονιδιακών Εξετάσεων (Εξετάσεις DNA) ή και Ειδικών Μεταβολικών Εξετάσεων.

 

Μέσω της διενέργειας ενός Μεγάλου Γονιδιακού Τεστ (Trichoscopy Skin Panel), υπερεξειδικευμένου στις περιπτώσεις Τριχόπτωσης, εντοπίζεται το γονιδιακό υπόβαθρο της νόσου. Αναλύονται 2437 πολυμορφισμοί (SNPs), 860 γονίδια και 136 παθήσεις, που σχετίζονται με τα Δερματολογικά Νοσήματα. Έτσι, ανιχνεύονται:

 

  • Οι ακριβείς μηχανισμοί έκφρασης της Τριχόπτωσης, όταν αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί
  • Η προδιάθεση των ατόμων να εμφανίσουν Τριχόπτωση

 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα σάλιου και διενεργείται μία φορά στη ζωή του ατόμου. Τα αποτελέσματα ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

 

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τη «μετάφραση» (μεταφραστική ιατρική), με την ερμηνεία δηλαδή των αποτελεσμάτων.

 

Η γνώση της γενετικής προδιάθεσης του καθενός να εμφανίσει Τριχόπτωση καθιστά εφικτή την εκπόνηση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου, που αποβλέπει στην πρόληψη της έκφρασης της νόσου.

 

Φανταστείτε ότι τα γονίδια έχουν από πάνω τους έναν διακόπτη. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι πότε ο διακόπτης αυτός θα είναι ενεργός και πότε ανενεργός. Επιζητούμε τα γονίδια που φέρουν την επιβλαβή πληροφορία να καταστούν ή να παραμείνουν ανενεργά και όσα φέρουν την προστατευτική πληροφορία να είναι σταθερά ενεργά.

 

Ομοιοτρόπως, η αποκωδικοποίηση των πραγματικών αιτιών της νόσου συνδράμει στην αποτελεσματική, πλήρως στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της Νόσου, μέσω της διαμόρφωσης Αυστηρά Εξατομικευμένων Θεραπευτικών Σχημάτων.

 

Το τρίτο και τελευταίο βήμα αφορά πλέον στην αυστηρά εξατομικευμένη θεραπευτική κατεύθυνση.

 

Εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο εκφράζονται συγκεκριμένα γονίδια βαθμιαία εξασθενούν τα τριχοθυλάκια. Όταν ευθύνεται λοιπόν η γενετική προδιάθεση για την αραίωση των μαλλιών, τότε διαμορφώνονται Αυστηρά Εξατομικευμένες Θεραπευτικές Αγωγές, μέσω των οποίων αλλάζουμε την έκφραση των γονιδίων.

 

Αυτά αφορούν στη διά του στόματος χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με τριχογενετικές ιδιότητες, βασιζόμενα στο DNA μας. Οι ποσότητες των φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται διαφοροποιούνται, διότι εξατομικεύονται αυστηρά με βάση το DNA του καθενός.

 

Στη Σύγχρονη Ιατρική Πραγματικότητα, λοιπόν, στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας, όλες οι προηγούμενες μεθοδολογίες, που βασίζονταν σε γενικευμένα θεραπευτικά σχήματα (το ίδιο για όλους), θεωρούνται παρωχημένες.

 

Με τη βοήθεια του Γονιδιακού Ελέγχου, ανευρίσκονται οι καταλληλότερες θεραπευτικές ουσίες για κάθε άτομο, δηλαδή οι ουσίες στις οποίες ανταποκρίνεται καλύτερα ο κάθε οργανισμός. Έτσι, ο ασθενής δεν πειραματίζεται, μέχρις ότου να μπορέσει να βρει τη σωστή αγωγή για την περίπτωση του.

 

Οι ασθενείς μπορούν πλέον να λαμβάνουν Ακριβείς Θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, καθώς:

 

  • Προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ίαση. Άρα, το θεραπευτικό όφελος των ασθενών μεγιστοποιείται.
  • Περιορίζουν το χρόνο αποθεραπείας.
  • Μειώνουν τις περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες σε σχέση με τα θεραπευτικά σχήματα του παρελθόντος.

 

Μεταμόσχευση μαλλιών 

 

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί την τελευταία μέθοδο που μπορεί να αποκαταστήσει ολικά ή εν μέρει το τριχωτό της κεφαλής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταμόσχευσης παγκοσμίως. Η FUE και η FUT. Ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών για το κάθε άτομο.

 

Μεταμόσχευση μαλλιών FUE

 

Η Μεταμόσχευση FUE μπορεί να εφαρμοστεί, με απόλυτη ασφάλεια, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν μόνιμη αραίωση μαλλιών. Βασίζεται στην εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή και στην εμφύτευση αυτών στην πάσχουσα περιοχή (λήπτρια περιοχή), με σκοπό την επανέκφυση των τριχών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιούνται μικροεργαλεία. Έτσι, αποφεύγονται τυχόν επιπλοκές στη δότρια ή στη λήπτρια περιοχή.

 

Τα μοσχεύματα αφαιρούνται από όλες τις ικανά δότριες περιοχές. Μπορεί να πραγματοποιηθεί Μεταμόσχευση μαλλιών FUE οποιουδήποτε μεγέθους, από ελάχιστο αριθμό τριχών έως και 10000 τρίχες σε μία μόνο συνεδρία. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Με γνώμονα τα αποτελέσματα της Τριχοσκόπησης, κατανέμονται βέλτιστα τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια στην περιοχή όπου παρατηρείται αραίωση.

 

Η τεχνική της Μεταμόσχευσης προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας των τριχοθυλακίων και της πυκνότητας των μαλλιών. Διενεργείται ανώδυνα και αναίμακτα, δίχως να αφήνει ουλές ή σημάδια. Δεν απαιτεί ράμματα. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Η Τριχοσκόπηση επαναλαμβάνεται τακτικά μετά τη Μεταμόσχευση, προκειμένου να επανεκτιμάται ο ρυθμός ανάπτυξης των τριχών. Τα καινούργια μαλλιά αναπτύσσονται φυσικά, διατηρώντας παράλληλα τα μοναδικά γενετικά τους χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα επιδιορθώνονται παλαιότερες αποτυχημένες επεμβάσεις.

 

Μεταμόσχευση μαλλιών STRIP (FUT)

 

Η Μέθοδος STRIP περιλαμβάνει τη μαζική εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, κάνοντας μία τομή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αφαιρείται δηλαδή μία λωρίδα δερματικού κρημνού (strip) από την πίσω περιοχή του κεφαλιού. Ύστερα, τα τριχοθυλάκια που έχουν αφαιρεθεί εμφυτεύονται στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.

 

Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών Strip (FUT) καθορίζονται ως επί το πλείστον από την ικανότητα, την εμπειρία και την κατάρτιση του εκάστοτε ιατρού και μπορεί να αποβούν εντυπωσιακά, από πλευράς πυκνότητας.

 

Η συγκεκριμένη τεχνική προσφέρει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η μέθοδος STRIP θεωρείται περισσότερο επεμβατική συγκριτικά με την FUE. Επιπλέον, αφήνει συνήθως μία οριζόντια ουλή στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής και χρειάζεται μεγαλύτερη διάρκεια επούλωσης της δότριας περιοχής.

 

Συνδυασμός Μεταμόσχευσης FUE-FUT

 

Η μοναδικότητα μας έγκειται στο γεγονός ότι δεν βασιζόμαστε στην εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο μίας μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών, μόνο και επειδή μόνο αυτή ξέρουμε να κάνουμε. Εφαρμόζουμε ανεξαιρέτως όλες τις τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

 

Έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε στο συνδυασμό και των δύο τεχνικών FUE και FUT, πάντοτε όμως όσον αφορά στη μεταφορά τριχοθυλακίων κι όχι των μοσχευμάτων. Έτσι, προσφέρουμε μία εξατομικευμένη λύση, προς όφελος των ασθενών μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η Τριχόπτωση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων που μας επισκέπτονται.

 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ποιες θεραπευτικές μέθοδοι είναι οι αποτελεσματικότερες για κάθε ασθενή ξεχωριστά, κατόπιν της διενέργειας Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εξετάσεων. Έχοντας πλήρη γνώση των αιτιών του εκάστοτε προβλήματος και «ζυγίζοντας» τα υπέρ και τα κατά οποιασδήποτε θεραπευτικής μεθόδου, επιλέγουμε την πλέον καταλληλότερη θεραπεία, για κάθε άτομο.

 

Με επιστημονικά τεκμηριωμένες, ελεγμένες, πλήρως στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες, μπορούμε να επεμβαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε πλήρως στοχευμένα την Τριχόπτωση.

 

Τα αποτελέσματα διαρκούν εφ’ όρου ζωής.

 

Μπορούμε, λοιπόν, να αποκτήσουμε μαλλιά για πάντα!!