Αμερικάνικο Μεταβολικό Ιατρικό Ινστιτούτο

Το Μεταβολικό Ιατρικό Ινστιτούτο (MMI) ιδρύθηκε το 2014, ως τμήμα του A4M. Προσφέρει εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση σε ιατρούς και σε άτομα που ασκούν διάφορα επαγγέλματα υγείας.  Το MMI παρέχει εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις όσον αφορά τη διατροφή στον αθλητισμό και έχει εγκαθιδρύσει Προγράμματα Υποτροφιών στη Μεταβολική και Διατροφική Ιατρική, στην Αισθητική Ιατρική, στον Καρκίνο, καθώς και στις Θεραπείες των Βλαστοκυττάρων.

 

Η υποδομή του MMI είναι πολυεπίπεδη και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Διάφορες κοινωνικές ομάδες και καθηγητές, διευθυντές, σύμβουλοι και καθηγητές που λαμβάνουν μέρος στο ΜΜΙ και στις διαλέξεις, οι οποίες ανατροφοδοτούν και αναθεωρούν το περιεχόμενο του προγράμματος, με σκοπό να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι κάθε μάθημα και ενότητα διαθέτει τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και τα πιο σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα.