Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Στο Ιατρείο μας, εφαρμόζουμε την πλέον προηγμένη και αξιόπιστη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE. Πρόκειται για μία Τριχοσκοπικά ελεγχόμενη μεταμόσχευση μαλλιών, που εγγυάται μόνιμα, φυσικά και ταυτόχρονα άρτια αισθητικά αποτελέσματα, διά βίου.

 

Μπορεί να εφαρμοστεί, με απόλυτη ασφάλεια, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν μόνιμη αραίωση μαλλιών.

 

Φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

 

  • Τριχοσκοπικά ελεγχόμενη και σχεδιασμένη μεταμόσχευση
  • Χρήση μικροεργαλείων, για την αποφυγή επιπλοκών στη δότρια ή λήπτρια περιοχή
  • Αφαίρεση μοσχευμάτων από όλες τις ικανά δότριες περιοχές
  • Ανώδυνη, αναίμακτη και ασφαλής τεχνική εμφύτευσης μαλλιών, χωρίς ουλές και σημάδια
  • Επιδιόρθωση παλαιότερων αποτυχημένων επεμβάσεων
  • Ταχύς χρόνος αποθεραπείας
  • Επαναληπτική Τριχοσκόπηση για επανεκτίμηση της κατάστασης
  • Αποτελέσματα που διαρκούν εφ’ όρου ζωής

 

Η διεξαγωγή της Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE εξελίσσεται σε συγκεκριμένα βήματα και στάδια:

 

Διενέργεια Τριχοσκόπησης

 

Αρχικά, διενεργείται Τριχοσκόπηση, μία σύγχρονη διαγνωστική εξέταση, μέσω της οποίας διερευνάται λεπτομερώς η κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής. Με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος, προσδιορίζεται επακριβώς η έκταση της δότριας περιοχής από την οποία μπορούν να εξαχθούν τριχοθυλάκια.

 

Επιπλέον, αξιολογείται η ανάγκη κάλυψης στις περιοχές όπου παρατηρείται αραίωση και υπολογίζεται ο αριθμός των τριχοθυλακίων που τίθενται προς μεταμόσχευση. Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα τριχοθυλάκια που θα εμφυτευθούν στις αραιωμένες περιοχές.

 

Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πυκνότητα των μαλλιών. Η μελέτη διεξάγεται ανά τετραγωνικό εκατοστό του τριχωτού της κεφαλής. Η Τριχοσκόπηση αποτελεί το θεμέλιο για το σχεδιασμό της Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

 

Προσεκτικός Σχεδιασμός της Μεταμόσχευσης Μαλλιών

 

Βάσει της Τριχοσκόπησης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί και θα σχεδιαστεί η συνεδρία της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ορίζεται προσεκτικά η πρόσθια μετωπιαία γραμμή, ούτως ώστε να συνάδει με το βαθμό εξέλιξης της Τριχόπτωσης, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και την ηλικία.

 

Μετέπειτα, δομείται η κατανομή των τριχοθυλακίων που θα τοποθετηθούν στις αραιωμένες περιοχές, με απώτερο στόχο τον άρτιο και άριστο σχεδιασμό της μεταμόσχευσης μαλλιών.

 

Πραγματοποίηση της Συνεδρίας Μεταμόσχευσης Μαλλιών

 

Εξάγονται τριχοθυλάκια από τη δότρια χώρα του τριχωτού της κεφαλής ή από άλλα σημεία, όπως το πρόσωπο ή το στήθος. Τα τριχοθυλάκια αυτά εμφυτεύονται στην περιοχή αραίωσης (λήπτρια περιοχή), με σκοπό την επανέκφυση των τριχών.

 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί Μεταμόσχευση μαλλιών FUE οποιουδήποτε μεγέθους, από ελάχιστο αριθμό τριχών έως και 10000 τρίχες σε μία μόνο συνεδρία. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

 

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ανώδυνα και αναίμακτα, μέσω της χρήσης ειδικών μικροσκοπικών εργαλείων, που διασφαλίζουν την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων στο κατάλληλο βάθος και με την ορθή κατεύθυνση. Έτσι, η έκφυση των καινούργιων μαλλιών δείχνει απολύτως φυσική και χωρίς να αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχετε κάνει μεταμόσχευση μαλλιών.

 

Δεν παρατηρούνται ουλές ή σημάδια και δε χρειάζονται ράμματα. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

 

Διεξαγωγή Επαναληπτικής ή Συγκριτικής Τριχοσκόπησης

 

Μετά το πέρας της εμφύτευσης μαλλιών, είθισται να επαναλαμβάνεται τακτικά η διενέργεια Τριχοσκόπησης. Με τη βοήθεια του εξελιγμένου λογισμικού της Τριχοσκόπησης, υπολογίζεται ξανά ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μεταφέρθηκαν στις λήπτριες περιοχές, ενώ επανεκτιμάται ρυθμός ανάπτυξης και ο βαθμός εξέλιξης της φύτρωσης των νέων τριχών.

 

Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί ότι η έκφυση των νέων μαλλιών αρχίζει προοδευτικά να καθίσταται εμφανής, αφότου παρέλθουν τρεις μήνες. Το αποτέλεσμα βελτιώνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Τα καινούργια μαλλιά αναπτύσσονται φυσικά, διατηρώντας τα μοναδικά γενετικά τους χαρακτηριστικά, γι’ αυτό και δεν «πέφτουν» ξανά ποτέ.