Μέθοδος Strip (FUT)

Strip (FUT)

 

Η τεχνική STRIP (FUT) αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών, που εφαρμόζεται στο Ιατρείο μας στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη εκδοχή της. Περιλαμβάνει τη μαζική εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, κάνοντας μία τομή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αφαιρείται δηλαδή μία λωρίδα δερματικού κρημνού (strip) από την πίσω περιοχή του κεφαλιού.

 

Μεταμόσχευση μαλλιών με τη Μέθοδο STRIP

 

 • Εξετάσεις Υψηλής Ακριβείας
 • Εκπόνηση Αυστηρά Εξατομικευμένου Θεραπευτικού Πλάνου Μεταμόσχευσης
 • Απολύτως φυσικά και άρτια αισθητικά αποτελέσματα
 • Αποτελέσματα που διαρκούν μια ζωή

 

Η δότρια περιοχή είναι το πίσω και πλάγιο τμήμα της κεφαλής. Αποκαλείται και αλλιώς «ζώνη σταθερής τριχοφυΐας». Ύστερα, τα τριχοθυλάκια που έχουν αφαιρεθεί εμφυτεύονται στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.

 

Αναλυτικά η διαδικασία της μεθόδου STRIP

 

Σε αρχικό στάδιο, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της λωρίδας του δέρματος που θα τεθεί προς αφαίρεση. Κατά μήκος της λωρίδας, γίνεται τοπική αναισθησία. Η λωρίδα του δερματικού κρημνού διαχωρίζεται αρχικά σε μικρότερες λωρίδες και μετέπειτα σε τριχοθυλάκια. Ο διαχωρισμός των τριχοθυλακίων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ειδικών μικροσκοπίων.

 

Αφού ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, τα τριχοθυλάκια διατηρούνται σε ένα ειδικό διάλυμα, στην κατάλληλη και σωστή θερμοκρασία. Σε επόμενο στάδιο, πραγματοποιείται η τοποθέτηση των γραμμών με τα τριχοθυλάκια στη λήπτρια περιοχή. Τα τριχοθυλάκια κατ’ ουσίαν μεταμοσχεύονται στην περιοχή όπου παρατηρείται αραίωση ή απώλεια τριχών ένας προς ένα με λαβίδα.

 

Η ουλή που δημιουργείται έχει πλάτος περίπου 1 χιλιοστού. Καλύπτεται από τις υπόλοιπες τρίχες, γι’ αυτό και δεν καθίσταται εύκολα ορατή. Εντός ολίγων ημερών, επιτυγχάνεται η επούλωση τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας περιοχής, διότι οι περιοχές εκ των οποίων έγινε η λήψη των τριχοθυλακίων έχουν ένα μικροσκοπικό κενό.

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου STRIP

 

Η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, χειρουργική δεινότητα και εμπειρία του Δερματοχειρουργού, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της μεταμόσχευσης μαλλιών Strip (FUT), μπορούν να προσφέρουν ένα πλήρως φυσικό και άρτια αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Μάλιστα, με τη διενέργεια της Μεθόδου STRIP, εξασφαλίζεται η μέγιστη επιβίωση των τριχοθυλακίων. Τα καινούργια τριχοθυλάκια αποκτούν τη μορφή της παλιάς τρίχας. Ο κύκλος αύξησης τους συνεχίζεται απρόσκοπτα και φυσιολογικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς. Η Μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο STRIP είναι μία ανώδυνη διαδικασία, με απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος.

 

6+1 κύρια σημεία που συνιστούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

 

Υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία που κατοχυρώνουν την επιτυχία της μεταμόσχευσης και μπορούν να διασφαλίσουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος του ατόμου. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

 • Η εκπόνηση ενός Αυστηρά Εξατομικευμένου Πλάνου Μεταμόσχευσης για κάθε ασθενή ξεχωριστά, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Στην Ιατρική μας Μονάδα, η Μέθοδος STRIP εφαρμόζεται με γνώμονα τα αποτελέσματα της Τριχοσκόπησης και το Γενετικού Τεστ (Trichoscopy Skin Panel). Επίσης, συνυπολογίζονται παράγοντες, όπως η πυκνότητα και ελαστικότητα της δότριας περιοχής.
 • Είναι σημαντικό να αφαιρείται ορθά η λωρίδα δερματικού κρημνού και κρίνεται απαραίτητη η σωστή συρραφή της δότριας περιοχής
 • Εύστοχος διαχωρισμός των τριχοθυλακίων
 • Επαρκής ενυδάτωση και αποθήκευση των μοσχευμάτων
 • Χρειάζεται να δημιουργηθεί μία φυσική γραμμή εμπρόσθιας οριοθέτησης
 • Μείζονος σημασίας θεωρείται η δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια περιοχή, με ορθό και κατάλληλο τρόπο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν η σωστή γωνία φύτρωσης, κατεύθυνσης, καθώς και το μοτίβο τοποθέτησης.
 • Η ακριβής και προσεκτική τοποθέτηση των μοσχευμάτων, με σκοπό την αποφυγή του ενδεχομένου ανάπτυξης μετεγχειρητικής ουλής στο σημείο της τομής.

 

Τα αποτελέσματα διαρκούν εφ’ όρου ζωής

 

Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών, έως ότου αρχίσουν σταδιακά να αναπτύσσονται οι νέες τρίχες. Μέσα σε ένα χρόνο, έχει επέλθει η τελική διαμόρφωση τους. Η ζώνη από την οποία έχουν μεταφερθεί τα τριχοθυλάκια χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Τα μοσχεύματα έχουν ισχύ όσον αφορά στην υφή και στο χρώμα των τριχών. Τα αποτελέσματα της Μεθόδου STRIP διαρκούν μόνιμα.